Παντελεήμων, μον. Λαυριώτης
Συγγραφέας: Παντελεήμων, μον. Λαυριώτης
Αναφορά: 

Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων κωδίκων ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας (εισαγωγικόν σημείωμα: Ν.Β. Τωμαδάκη, πίνακες: Κ.Α. Μανάφη), Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 28 (1958), 87–203.

Αποσπάσματα εξ ανεκδότου προσκυνηταρίου της ιεράς μονής Μ. Λαύρας ΙΗ´ αιώνος, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 32 (1963), 319–332.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων