Σπυρίδων, μον. Λαυριώτης
Συγγραφέας: Σπυρίδων, μον. Λαυριώτης
Αναφορά: 

Κατάλογος των κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας (της εν Αγίω Όρει), Παρίσι 1925.

Αναγραφαί εγγράφων της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου εν Άθω, Βυζαντινά και Νεοελληνικά Χρονικά 7 (1930), 388–428.

Έγγραφα περί της Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου Μ. Λαύρας Αγίου Όρους εκ του Κώδικος αυτής, Θεολογία 6 (1928), 44–60 & 142–161.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων