Σταμίρης, Γ.Α.
Συγγραφέας: Σταμίρης, Γ.Α.
Αναφορά: 

Διορθώσεις εις τον “Κατάλογον των θείων χρυσοβούλλων κλπ. της Μεγάλης και Αγίας Λαύρας”, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 29 (1959), 446–448.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων