Χρυσόστομος, μον. Λαυριώτης
Συγγραφέας: Χρυσόστομος, μον. Λαυριώτης
Αναφορά: 

Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων της ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας, Μακεδονικά 4 (1960), 391–402.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων