Κοντοβάς Β.
Συγγραφέας: Κοντοβάς Β.
Αναφορά: 

Τα ελληνικά χειρόγραφα της Μονής Χελανδαρίου και οι βιβλιογράφοι τους. Μέρος Α´, Κληρονομία 15Α (1983), 98–143.

Έλληνες βιβλιογράφοι ελληνικών κωδίκων ιεράς μονής Χελανδαρίου, JÖB 32/4 (1982), 65–78.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων