Πόποβιτς, Ιουστίνος αρχιμ.
Συγγραφέας: Πόποβιτς, Ιουστίνος αρχιμ.
Αναφορά: 

Βίος και πολιτεία των αγίων πατέρων ημών Σάββα και Συμεών, κτιτόρων της Ι. Μ. Χιλανδαρίου και φωτιστών των Σέρβων, Αθήνα 1975.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων