Γεδεών, Μ.
Συγγραφέας: Γεδεών, Μ.
Αναφορά: 

Χρονογραφία της εν Άθω μονής των Ιβήρων, Κωνσταντινούπολη 1906–12.

Θεόδωρος ο καλλιγράφος της μονής Εσφιγμένου, Εκκλησιαστική Αλήθεια 8 (1887–1888), 391–393· 9 (1888–1889), 78–80, 94–96, 101–104, 109–112.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων