Γερομιχαλός, Α.
Συγγραφέας: Γερομιχαλός, Α.
Αναφορά: 

Ο φιλικός χαρτοφύλαξ Νικηφόρος ο Ιβηρίτης και η ανέκδοτος αυτού αλληλογραφία, Μακεδονικά 8 (1968), 1–73.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων