Θεολόγος, μον. Ιβηρίτης
Αναφορά: 

Ιστορικό περίγραμμα της συλλογής των ελληνικών χειρογράφων της ιεράς μονής Ιβήρων, Ιερά Μονή Ιβήρων. Κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων (περιγραφή Π. Σωτηρούδης), τ. Α΄ (1–100), Άγιον Όρος 1998, 237–254.

Άγνωστη υμναγιολογική παραγωγή του Αγίου Όρους από τα μέσα του 18ου αι. έως το 1927 μέσα από τα έργα έξι υμνογράφων, Άγιον Όρος και Λογιοσύνη, Πρακτικά Η΄ διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2014, 275–320.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων