Μερτζιμέκης, Ν.
Συγγραφέας: Μερτζιμέκης, Ν.
Αναφορά: 

Ενεπίγραφα αγιοπότηρα αρχιεπισκόπων Ουγγροβλαχίας (16ος αι.) στο κειμηλιαρχείο της αθωνικής μονής των Ιβήρων. Πηγή γνώσης και μνήμης, Αρχονταρίκι, Αφιέρωμα στον Ευθύμιο Τσιγαρίδα, Αθήνα 2021, 301–311.

Περί των κτητόρων του πύργου του αρσανά της αγιορειτικής Μονής Ζωγράφου, Βυζαντινά 20 (1999), 331–341.

Περί των σχέσεων της αθωνικής Μονής Ζωγράφου μετά της Ρωσίας των τσάρων. (16ος–19ος αι.), Бьлгария, Земя на блажени..., Veliko Tyrnovo 2010, 541–560.

Κυριλλικές επιγραφές από την αθωνική μονή Ζωγράφου ως πηγή πληροφόρησης για την οικοδομική της δραστηριότητα (15ος–17ος αι.), Κύριλλος και Μεθόδιος: Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Νοέμβριος 2013, Θεσσαλονίκη 2015, 321–330.

Δωρεές “… δι εξόδου και δαπάνης … Χριστιανών … εκ πόλεων Ρουστσούκ και Καλόφερ …” στην αγιορειτική μονή Ζωγράφου, Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 31 (2010), 127–138.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων