Χρύσανθος ιερομ. Ιβηρίτης
Συγγραφέας: Χρύσανθος ιερομ. Ιβηρίτης
Αναφορά: 

Συνέχεια εις χρονογραφίαν και ιστορικόν σημείωμα περί του εν Μόσχα Μετοχίου της Ι. Μ. των Ιβήρων, Η συζήτησις 1 (1939), 1–8.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων