Μαμαλούκος, Στ.
Συγγραφέας: Μαμαλούκος, Στ.
Αναφορά: 

Το καθολικό της μονής Βατοπεδίου. Ιστορία και αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.

Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία και την αρχιτεκτονική του ναού του Πρωτάτου στις Καρυές του Αγίου Όρους, 39ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2019, Αθήνα 2019, 125–126.

Αθωνιάς Ακαδημία. Προβληματισμοί για την προστασία ενός ιστορικού ερειπίου, ΕΤΕΠΑΜ. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αναστηλώσεων, Αθήνα 2012.

Το οικοδομικό συγκρότημα της Αθωνιάδος Ακαδημίας. Η αρχιτεκτονική του μνημείου και μερικές σκέψεις για την αποκατάστασή του, Ευγένιος Βούλγαρης. Ο homo universalis του Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2018, 199–233.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων