Ευλόγιος, ιερομ. Βατοπεδινός
Συγγραφέας: Ευλόγιος, ιερομ. Βατοπεδινός
Αναφορά: 

Κατάλογος μερικός των εν τω Αρχείω της Ιεράς Κοινότητος αποκειμένων Τυπικών του Αγίου Όρους, Χρυσοβούλλων Βλαχικών και Κηροβούλλων, Σιγιλλίων, Φερμανίων και διαφόρων άλλων επίσημων Εγγράφων. Συνταχθείς υπό της πενταμελούς Επιτροπής αποτελουμένης εκ των Πανοσιολογιωτάτων Αντιπροσώπων, Βατοπεδίου Προηγουμένου Ευλογίου, Δοχειαρίου Προηγουμένου Δανιήλ, Αγίου Παύλου Γέροντος Ιωάσαφ, Σταυρονικήτα Γέροντος Γαβριήλ και Γρηγορίου Γέροντος Στεφάνου. Δαπάνη του Προηγουμένου Αδριανού Βατοπεδινού. Εν Καρυαίς Αγίου Όρους τη 23η Αυγούστου 1920. Αθήνα 1921, σσ. 29 [= «Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη 4 (1939/1940) 92– 95, 145–148, 196–200].

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων