Γάσπαρης, Χ.
Συγγραφέας: Γάσπαρης, Χ.
Αναφορά: 

Αρχείο Πρωτάτου. Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων (Αθωνικά Σύμμεικτα 2), Αθήνα 1991.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων