Κωνσταντίνου, αρχιμ. Νικηφόρος Μικραγιαννανίτης
Αναφορά: 

Η Αθωνιάδα Ακαδημία κατά τη δεύτερη περίοδο από το 1842 ώς το 1940, Θεσσαλονίκη 1999.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων