Νίκανδρος, προηγ. Βατοπεδινός
Συγγραφέας: Νίκανδρος, προηγ. Βατοπεδινός
Αναφορά: 

Η Αθωνιάς Σχολή παρά τη εν Αγίω Όρει Άθω Ιερά και Σεβασμία Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, Νεολόγος 5246 (28.11.1886), 5554 (17.12.1887), 5558 (22.12.1887).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων