Παΐσιος, μον. Βατοπαιδινός
Συγγραφέας: Παΐσιος, μον. Βατοπαιδινός
Αναφορά: 

Η παρά την ιεράν μονήν Βατοπεδίου Αθωνιάς σχολή, Μακεδονικόν Ημερολόγιον 4 (1928), 318–323.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων