Πατάπιος, μον. Καυσοκαλυβίτης
Συγγραφέας: Πατάπιος, μον. Καυσοκαλυβίτης
Αναφορά: 

Τα σημειώματα των χειρογράφων του κυριακού της σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, Κληρονομία 32 (2000), 321–357.

Κατάλογος των χειρογράφων Κωδίκων του Κυριακού της Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, Αθήνα 2005.

Η παλαιολόγειος βυζαντινή εποχή στην αγιορειτική σκήτη των Καυσοκαλυβίων, Βυζαντινός Δόμος 15 (2006), 265–315.

Άσκηση και λογιότητα στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων κατά τον 18ο αιώνα, Παρνασσός 50 (2008), 115–172.

Συμπληρωματικός Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων του Κυριακού της Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων (αρ. 243–279), Χρονικά της Χαλκιδικής 58–59 (2013–2014), 89–142.

Καυσοκαλύβια. Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος (Προσκυνηματικός οδηγός), Άγιον Όρος 2021.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων