Γεράσιμος, μον. Μικραγιαννανίτης
Συγγραφέας: Γεράσιμος, μον. Μικραγιαννανίτης
Αναφορά: 

Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης του Κυριακού τής κατά το Αγιώνυμον Όρος του Άθω ιεράς και μεγαλωνύμου Σκήτης της Αγίας Θεομήτορος Άννης, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 29 (1959), 87–192.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων