Πολίτης, Λ. / Κατραμάδος, Μ.
Συγγραφέας: Πολίτης, Λ. / Κατραμάδος, Μ.
Αναφορά: 

Κατάλογος χειρογράφων Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος, Ελληνικά 20.2 (1967), 349–386.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων