Βρανούση, Έρα
Συγγραφέας: Βρανούση, Έρα
Αναφορά: 

«Πατμιακά Γ΄, Ο καθηγούμενος της Μονής Πάτμου Ιωσήφ Ιασίτης και η αρχαιότερη αναγραφή χειρογράφων της Μονής», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, τόμ. Δ΄, Αθήνα 1964, σ. 345–351.

Βυζαντινά Έγγραφα της Μονής Πάτμου. Α΄ Αυτοκρατορικά, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1980.

«Τα έγγραφα», Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, Εκδοτική Αθηνών, 1988, σ. 331–334.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων