Βρανούσης, Λ.
Συγγραφέας: Βρανούσης, Λ.
Αναφορά: 

«Προλεγόμενα» στον πρώτο τόμο της πολύτομης έκδοσης της Ακαδημίας Αθηνών Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος Περιγραφικός των Χειρογράφων Κωδίκων των Αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων, Εκδιδόμενος εκ των καταλοίπων του Νίκου Α. Βέη, τόμος Α΄, Αθήνα, 1967, 48*-49*.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων