Ευστρατιάδης, Σ.
Συγγραφέας: Ευστρατιάδης, Σ.
Αναφορά: 

«Επιστολαί Πατριάρχου Γρηγορίου του Κυπρίου», Εκκλησιαστικός Φάρος 1-5 (1908-1910), αρ. 187.

Κατάλογος των κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας (της εν Αγίω Όρει), Παρίσι 1925.

Αγιορειτικών κωδίκων κατάλοιπα Α: Κώδικες του Καθολικού της μονής των Ιβήρων, Κατάλογος των κωδίκων της Μεγίστης λαύρας (Σπυρίδων Λαυριώτης / Σωφρόνιος Ευστρατιάδης), Παρίσι 1925, 385–390.

Ιερόθεος Πελοποννήσιος ο Ιβηρίτης και Μεθόδιος Ανθρακίτης ο εξ Ιωαννίνων, Ρωμανός ο Μελωδός 10–12 (Φεβ.–Απρ. 1933), 257–315.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων