Ευστρατιάδης, Σ.
Συγγραφέας: Ευστρατιάδης, Σ.
Αναφορά: 

«Επιστολαί Πατριάρχου Γρηγορίου του Κυπρίου», Εκκλησιαστικός Φάρος 1-5 (1908-1910), αρ. 187.

Κατάλογος των κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας, Παρίσι 1925.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων