Καζανάκη-Λάππα, Μαρία
Συγγραφέας: Καζανάκη-Λάππα, Μαρία
Αναφορά: 

«Η Αθήνα από την ύστερη αρχαιότητα ως την τουρκική κατάκτηση», στον συλλογικό τόμο ΑΘΗΝΑΙ, Αθήνα 2000, 200.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων