Κνιθάκης, Γ. – Συμβουλίδου, Ελένη
Συγγραφέας: Κνιθάκης, Γ.
Συμβουλίδου, Ελένη
Αναφορά: 

«Νέα στοιχεία δια την βιβλιοθήκην του Αδριανού», Αρχαιολογικόν Δελτίον 24 (1969), 107-117 (πίν. 54-57).

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων