Κορδώσης, Μ.Σ.
Συγγραφέας: Κορδώσης, Μ.Σ.
Αναφορά: 

Ελληνικά Παλαιότυπα σε Βιβλιοθήκες της πόλεως των Ιωαννίνων – ΙΙ. Παλαιότυπα Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης και άλλων Βιβλιοθηκών της Πόλεως, ανάτυπον εκ του Ε΄ τόμου της Δωδώνης, Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1976, σ. 133–191.

«Ελληνικά Παλαιότυπα της Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους», Κληρονομία 11/2 (1979), σ. 403441.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων