Λάμπρος, Σπ.
Συγγραφέας: Λάμπρος, Σπ.
Αναφορά: 

Οι παλίμψηστοι κώδικες των αγιορειτικών βιβλιοθηκών, Τα κατά την εορτήν της Πεντηκονταετηρίδος του Εθνικοῦ Πανεπιστημίου (επιμ. Γ. Καραμήτσας), Αθήνα 1888.

Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Α΄, Κανταβριγία, Αγγλία 1895.

Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Β΄, Κανταβριγία, Αγγλία 1900.

Ο αγιορειτικός κώδιξ του Ερμά, Μικταί σελίδες, Αθήνα 1905.

«Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Α΄ Κώδικες της βιβλιοθήκης της Βουλής», Νέος Ελληνομνήμων, τόμοι 1–6, 1904–1909 (σε συνέχειες).

 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων