Λαυριώτης, Π., Μοναχός
Συγγραφέας: Λαυριώτης, Π., Μοναχός
Αναφορά: 

«Κατάλογος αρχετύπων ήτοι των αρχαιοτέρων εκδόσεων (1488-1599) των εν τη βιβλιοθήκη της εν Άθω Ί. Μ. Μέγ. Λαύρας αποκειμένων», Αγιορειτική Βιβλιοθήκη, έτος ΙΣΤ΄, αρ. 179-180, 3 (1951), 155-185.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων