Λίτσας, Ευθ.Κ.
Συγγραφέας: Λίτσας, Ευθ.Κ.
Αναφορά: 

«Η Βιβλιοθήκη και τα Χειρόγραφα της Μονής Ξηροποτάμου» Κληρονομία 31 (1999) 161–204.

«Συνοπτικός κατάλογος χειρογράφων Μονής Προφήτου Ηλιού Θήρας», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 12 (1995), σ. 374–384.

«The Mount Athos Manuscripts and their Cataloguing», Polata Knigopisnaja, 17–18 (1987), 106–118.

«Palaeographical researches in the Lavra Library on Mount Athos», Ελληνικά 50 (2000), 217–230.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων