Μανάφης,Κ.Α.
Συγγραφέας: Μανάφης,Κ.Α.
Αναφορά: 

Αι εν Κωνσταντινουπόλει Βιβλιοθήκαι, Αυτοκρατορικαί και Πατριαρχική, και περί των εν αυταίς χειρογράφων μέχρι της αλώσεως (1453), Αθήνα, Τυπογραφείο αδελφών Ρόδη, 1972.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων