Μπούρας, Χαρ.
Συγγραφέας: Μπούρας, Χαρ.
Αναφορά: 

Παραδόσεις Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 1980.

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα, Μέλισσα, 2001.

«City and Village: Urban Design and Architecture», στο XVI. International Byzantinisten Kongress, Akten, εκδ. JÖB 31, 2 (1981), 611-653.

«Houses in Byzantium», ΔΧΑΕ 11 (1983), 3-26.

«Αρχιτεκτονική», στο Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, επιμ. Α.Δ. Κομίνης, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1998, 25-35.

 

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων