Η βιβλιοθήκη της μονής Monteoliveto στη Σιένα

Νότια και ανατολικά της Σιένας βρίσκεται η μονή του Monteoliveto Maggiore, που ιδρύθηκε το 1313 από το τάγμα των Oλιβετιανών. Μεταξύ του 1447 και του 1451 οργανώθηκε ειδικός χώρος για να στεγάσει τη βιβλιοθήκη, Monteoliveto Sienaπου εξοπλίστηκε με πόρους τους οποίους εξασφάλισε η διαθήκη του Lodovico Petrucciani da Terni, καθηγητή του Δικαίου στο Studium της Σιένας. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον σχεδιασμό της αίθουσας αυτής, ούτε για τη νέα βιβλιοθήκη που την αντικατέστησε μεταξύ του 1497 και του 1501. Η βιβλιοθήκη στη σημερινή της μορφή οικοδομήθηκε από το 1513 ως το 1516 και αποδίδεται στον αρχιτέκτονα και πολυτεχνίτη Fra Giovanni da Ve­rona, ο οποίος επιμελήθηκε και την πολυεδρική ξύλινη θύρα της εισόδου της.

Η αίθουσα, διαστάσεων 25,90×9,90 μ., οργανώθηκε στο δεύτερο επίπεδο και πάνω από την τράπεζα, στη δυτική πτέρυγα της Μεγάλης Στοάς που βρίσκεται νότια της εκκλησίας. Η βιβλιοθήκη αυτή σχεδιάστηκε στα χρόνια του Michelozzo και οι δύο σειρές κιονοστοιχιών από έξι κίονες, που καταλήγουν σε κιονόκρανα κορινθιακού ύφους, στηρίζουν έναν κεντρικό κυλινδρικό θόλο με σταυροθόλια εκατέρωθεν. Σε αντιστοιχία με τους κίονες τοποθετήθηκαν παραστάδες στους πλευρικούς τοίχους και μόνο στον δυτικό τοίχο ανοίχθηκαν υαλοστάσια στο κέντρο κάθε φατνώματος. Αναφορικά τώρα με το περιεχόμενό της, θησαυρίζει 40.000 τόμους, μεταξύ των οποίων αρχέτυπα και εικονογραφημένα χειρόγραφα (Αρχιτ., 298).

Επωνυμία: Abbazia Monte Oliveto Maggiore
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τόπος: Σιένα
Αρχιτέκτονας: Fra Giovanni da Verona
Αποπεράτωση: 16ος αι.
Αναφέρει: Εικόνες
Το κεντρικό κλίτος της βιβλιοθήκης στη μονή του Monteoliveto Maggiore.
Σημειώσεις: Η μονή ιδρύθηκε τον 13ο αι. και από τον 15ο είχε οργανωθεί ειδικός χώρος για να στεγάσει τη βιβλιοθήκη. Οι πληροφορίες που δίνουμε αφορούν τη σημερινή της μορφή που οικοδομήθηκε μεταξύ 1513-1516.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Αρχιτεκτονική
Προβολή λιγότερων