Οι προσωπογραφίες των τεσσάρων ουμανιστών M. Ficino, C. Landino, A. Poliziano και Δ. Χαλκοκονδύλη. Λεπτομέρεια από το φρέσκο του Ghirlandaio «Εμφάνιση του αγγέλου στον Ζαχαρία», Φλωρεντία (Santa Maria Novella), 1486-1490.
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angel_Appearing_to_Zacharias_(detail)_-_1486-90.JPG
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Χαλκοκονδύλης, Δημήτριος, λόγιος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων