Ο άγιος Αμβρόσιος σε κώδικα που γράφτηκε τα χρόνια του επισκόπου Egino, μεταξύ του 796 και 799, για λογαριασμό της καθεδρικής βιβλιοθήκης της Βερόνας. Βερολίνο, Deutsche Staatsbibliothek.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση των σχετικών δικαιωμάτων και κάτοχος αυτών που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Αναφέρεται από: Αμβρόσιος, Αυρήλιος, εκκλησιαστικός συγγραφέας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων