Η σφραγίδα του Richard de Bury, από το βιβλίο «The love of books : the philobiblon of Richard de Bury», 1902.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: archive.org
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/loveofbooksphilo00bury/page/n13/mode/2up
Λέξεις κλειδιά: Richard de Bury
Αναφέρεται από: Ντε Μπέρυ, Ρίτσαρντ, φιλόβιβλος
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:Richard_de_bury.jpg
Μέγεθος:43.46 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων