Η αρχική σελίδα της «Φυσικής Ακροάσεως» του Αριστοτέλη, με το έμβλημα του Βησσαρίωνα στο επίτιτλο και στο κάτω μέρος του χειρόγραφου φύλλου.
Περιγραφή: Ο πλούσια διακοσμημένος περγαμηνός κώδικας που φυλάσσεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, περιέχει όλα τα έργα του Αριστοτέλη εκτός από τα «Λογικά» και φιλοτεχνήθηκε κατά παραγγελία του Βησσαρίωνα από τον σπουδαίο καλλιγράφο του 15ου αιώνα Ιωάννη Ρώσο.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 15 Ιουλίου 1457
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Nazionale Marciana (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)
Θέση πρωτοτύπου: (Cod. Gr. 200 (=327), φ. 4)
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης
Βησσαρίων
Πρώτη σελίδα
Φυσικά
Έμβλημα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: G. Fiaccadori (επιμ.), «Bessarione e l'Umanesimo: Catalogo della mostra», Νάπολη, Vivarium, 1994, σ. 443.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Αναφέρεται από: Βησσαρίων, καρδινάλιος, λόγιος & συλλέκτης βιβλίων
Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων