Αριστοτέλης, «Φυσικά».
Περιγραφή: Πρώτη σελίδα του κειμένου με το έμβλημα του Βησσαρίωνα στο επάνω και στο κάτω μέρος της σελίδας (Cod. Gr. 200 (=327), φ. 4).
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Nazionale Marciana (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης
Βησσαρίων
Πρώτη σελίδα
Φυσικά
Έμβλημα
Πηγή: G. Fiaccadori (επιμ.), «Bessarione e l'Umanesimo: Catalogo della mostra», Νάπολη, Vivarium, 1994, σελ. 443.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Αναφέρεται από: Βησσαρίων, καρδινάλιος, λόγιος & συλλέκτης βιβλίων
Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων