Τα εραλδικά σύμβολα του Ερρίκου Η΄ και της Αικατερίνης της Αραγωνίας.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Poems on the coronation of King Henry VIII of England and Queen Katherine of Aragon.
Περιγραφή: Μικρογραφία με τα εραλδικά σύμβολα του Ερρίκου Η΄ (ρόδο των Τυδώρ) και της Αικατερίνης της Αραγωνίας (ρόδι της Γρανάδας). Από τη χειρόγραφη συλλογή ποιημάτων «Coronation Suite» του Τόμας Μορ (Cotton MS Titus D IV, φφ. 12v-13).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1509
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Συγγραφέας έκδοσης: Thomas More (Τόμας Μορ)
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: The British Library (Βρετανική Βιβλιοθήκη)
Λέξεις κλειδιά: Αικατερίνη της Αραγωνίας
Τόμας Μορ
Εραλδικό
Ρόδι
Ρόδο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: The British Library
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.bl.uk/collection-items/sir-thomas-more-writing-on-the-coronation-of-henry-viii
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Αναφέρεται από: Αικατερίνη της Αραγωνίας, βασίλισσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων