Σχέδιο της πόλεως των Αθηνών με τις θέσεις των φιλοσοφικών σχολών, από την έκδοση: M. Canto - Sperber - L. Brison κ.ά., «La philosophie grecque», Παρισι PUF 1997.
Αναφέρεται από: Επίκουρος, φιλόσοφος
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:filosofikessxolesepicurous.jpg
Μέγεθος:578.56 kB
Μορφότυπο:JPEG