Επίκουρος, φιλόσοφος

Ο Επίκουρος, γεννήθηκε στη Σάμο το 341 π.Χ. και έδρασε ως φιλόσοφοςprotomi epicurou2 στην Αθήνα. Η φιλοσοφική του σχολή, ανταγωνιζόμενη την Ακαδημία και το Λύκειο, λειτούργησε στο περιβάλλον ενός κήπου, στο Δίπυλο, filosofikessxolesepicurousόπου έζησε με τους μαθητές του σε μια κοινότητα σπουδής και μελέτης. Η συγγραφική του δραστηριότητα υπήρξε σημαντική και η φιλοσοφία του είχε μεγάλη απήχηση και κατά τη ρωμαϊκή εποχή, όπως συμβολικά μαρτυρούν τα παπύρινα βιβλία με το έργο του Περί Φύσεως, που βρέθηκαν στο Herculaneum. Ο Επίκουρος κληροδότησε τη βιβλιοθήκη του στον Έρμαρχο και τα δικά του συγγράμματα και μόνο αριθμούσαν 300 παπύρινους κυλίνδρους.

Τον Επίκουρο διαδέχθηκε στον Κήπο των Αθηνών, αρχικά ο Έρμαρχος (271-240) και στη συνέχεια ο Πολύστρατος, ενώ ως τελευταίος διευθυντής της αναφέρεταιepicurus3 ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος (150-120 π.Χ.), με το προσωνύμιο «ο αφέντης του Κήπου». Ο Απολλόδωρος υπήρξε πολυγραφότατος, έγραψε πάνω από 400 βιβλία, ανάμεσα στα οποία και τη χαμένη σήμερα πρώτη βιογραφία του Επικούρου.epicurus4 Θέλοντας μάλιστα να υποστηρίξει την υπεροχή του Επικούρου απέναντι στον Χρύσιππο (διευθυντή της Στοάς) και στη θρυλούμενη πολυγραφοσύνη του, κατέθεσε στο έργο του Συναγωγή δογμάτων, ότι όσα έγραψε ο Επίκουρος με πρωτοτυπία και χωρίς παραθέματα, είναι κατά πολύ περισσότερα από τα βιβλία του Χρυσίππου –φθάνει μάλιστα στο σημείο να αναφέρει σαρκαστικά: «Αν αφαιρέσει κανείς από τα βιβλία του Χρυσίππου όσα παραθέτει από άλλα έργα, θα μείνουν άδειες σελίδες».

Ως κοινότητα σπουδής και μελέτης αλλά και ως πρότυπο ζωής, η επικούρεια σχολή είχε απήχηση και μετά τον θάνατο του ιδρυτή της, ενώ ο Φιλόδημος από τα Γάδαρα, εμφυσώντας τη διδασκαλία του Επίκουρου στην Ιταλία, σύντομα διαμόρφωσε έναν κύκλο οπαδών της επικούρειας φιλοσοφίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο Βιργίλιος, ο Οράτιος και ο Λουκρήτιος (Βιβλ. Ι, 108-109).

 

 


 

 

 

Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Όνομα/Προσωνυμία: Επίκουρος
Ιδιότητα/Αξίωμα: Φιλόσοφος
Τόπος γέννησης: Σάμος
Τόπος θανάτου: Αθήνα
Τόπος δράσης: Αθήνα
Χρόνος γέννησης: 341 π.Χ.
Χρόνος δράσης: 4ος-3ος αι. π.Χ.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Φιλόδημος από τα Γάδαρα, ποιητής - φιλόσοφος
Βιργίλιος, συγγραφέας
Οράτιος, ποιητής
Βιβλιοθήκες
Η «έπαυλη των Παπύρων» στο Ηράκλειον
Αρχιτεκτονική
Η Ακαδημία του Πλάτωνα
Το Λύκειο του Αριστοτέλη
Εικόνες
Ο Επίκουρος και η Λεόντιον, του Ludwig Gottlieb Portman, 1803.
Σχέδιο της πόλεως των Αθηνών με τις θέσεις των φιλοσοφικών σχολών, από την έκδοση: M. Canto - Sperber - L. Brison κ.ά., «La philosophie grecque», Παρισι PUF 1997.
Προτομή του Επίκουρου.
Μαρμάρινη προτομή του Επίκουρου, Μουσείο του Λούβρου. Από την έκδοση: V. Duruy, «Histoire des Romains», τόμ. V.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Έρασμος, λόγιος
Διοκλητιανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας
Βιβλιοθήκες
Η «έπαυλη των Παπύρων» στο Ηράκλειον
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων
Εικαστικό Υλικό
Προβολή λιγότερων