Κικέρων, «Epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum Fratrem».
Περιγραφή: Σελίδα τίτλου από την έκδοση: Κικέρων, «Epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum Fratrem», Βενετία, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, 1521.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum Fratrem
Εκδότης : In aedibus Aldi et Andreae soceri
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1521
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Λέξεις κλειδιά: Άλδος Μανούτιος
Κικέρων
Σελίδα τίτλου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Κικέρων, συγγραφέας & πολιτικός
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων