Ο Έρασμος υπαγορεύει στον γραμματέα του Γκίλμπερτ Κάζιν.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Effigies Des. Erasmi Roterodami literatorum principis, & Gilberti Cognati Nozeremi, einus amanuensis, una cum eorum Symbolis Nozeretho Cognati patria.
Συγγραφέας έκδοσης: Έρασμος (Erasmus Desiderius, Roterodamus)
Εκδότης : Per Ioannem Oporinum.
Τόπος έκδοσης: Βασιλεία
Χρόνος έκδοσης: [1553]
Λέξεις κλειδιά: Έρασμος
Gilbert Cousin
Γκίλμπερτ Κάζιν
Γραμματέας
Συγγραφή έργου
Υπαγόρευση
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Επίπλωση
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognatus-erasmus.tiff#mw-jump-to-license
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Έρασμος, λόγιος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων