Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια».
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Αριστοτέλους Ηθικών Νικομαχείων το Α.
Περιγραφή: Τμήμα αρχικής σελίδας με επίτιτλο και διακοσμημένο πρωτόγραμμα από την έκδοση: Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια, Πολιτικά, Οικονομικά, Ηθικά μεγάλα, Ηθικά Ευδήμεια», Βενετία, Άλδος Μανούτιος, Ιούνιος 1498.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τίτλος έκδοσης: Ηθικά Νικομάχεια, Πολιτικά, Οικονομικά, Ηθικά μεγάλα, Ηθικά Ευδήμεια.
Συγγραφέας έκδοσης: Αριστοτέλης
Εκδότης : Άλδος Μανούτιος
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: Ιούνιος 1498
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Α. Οικονομόπουλου - Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης
Ηθικά Νικομάχεια
Άλδος Μανούτιος
Επίτιτλο
Πρωτόγραμμα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Κ.Σπ. Στάικος, «Οι ελληνικές εκδόσεις του Άλδου και οι Έλληνες συνεργάτες του», Αθήνα, Άτων, 2015, σ. 153.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων