Έρασμος, «Adagiorum Chiliades tres».
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Erasmi Roterodami adagiorum chiliades tres, ac centuriae fere totidem.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Είδος: Σελίδα τίτλουsemantics logo
Τυπογραφικό σήμαsemantics logo
Παλαίτυποsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Adagiorum Chiliades tres.
Συγγραφέας έκδοσης: Έρασμος (Erasmus Desiderius, Roterodamus)
Εκδότης : Άλδος Μανούτιος
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: Σεπτέμβριος 1508
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Α. Οικονομόπουλου - Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
Λέξεις κλειδιά: Άλδος Μανούτιος
Έρασμος
Adagia
Παροιμίες
Editio princeps
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Κ.Σπ. Στάικος, «Οι ελληνικές εκδόσεις του Άλδου και οι Έλληνες Συνεργάτες του», Αθήνα, Άτων, 2015, σ. [217].
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
Σημειώσεις: 0 Έρασμος άρχισε να συλλέγει υλικό για να συγκροτήσει τη συλλογή των «Παροιμιών» από τότε που ταξίδεψε για πρώτη φορά στο Παρίσι (1497), για να σπουδάσει δίπλα στον Robert Guaguin και τον Fausto Andrelini.Η πρώτη έκδοση της συλλογής αυτής κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Collectanea adagiorum», από το τυπογραφείο των Johann Philippi το 1500 και επανεκδόθηκε δύο φορές, το 1505 και το 1507. Ωστόσο, η αλδινή έκδοση θεωρείται η editio princeps των «Παροιμιών» του Εράσμου, καθώς ο Έρασμος επέφερε πλήθος διορθώσεων στα κείμενα και πολλές προσθήκες, εκμεταλλευόμενος την ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο τυπογραφείο του Άλδου κατά την εκεί διαμονή του. Η αλδινή έκδοση των «Adagia» περιέχει 3.260 παροιμίες ενώ η παρισινή έκδοση του 1507, μόνο 838.
Αναφέρεται από: Έρασμος, λόγιος
Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων