Νότκερ Λαμπέο, ανάγλυφο από το Αβαείο του Αγίου Γάλλου.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Notker Labeo
Νότκερ Λαμπέο
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Gallen_Stiftskirche_Portal_Relief_Notker_Labeo.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Ξυλόγλυπτο στο Αβαείο του Αγίου Γάλλου στην Ελβετία.
Αναφέρεται από: Νότκερ Λαμπέο, μοναχός
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων