Νότκερ Λαμπέο, μοναχός

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παιδεία που καλλιεργήθηκε στη σχολή του St. Gallen έπαιξε ο Notker III, που ήδη ενόσω ζούσε τον αποκαλούσαν Labeo (από το χαρακτηριστικό φαρδύ κάτω χείλος του) και Teutonicus (ο Γερμανός), αυτός, δηλαδή, που μετέφραζε Notker Labeoτα λατινικά στη γερμανική. Η συνολική προσωπικότητά του και οι λογοτεχνικές επιλογές του ήταν πρωτόγνωρες. Αφιερωμένος ολοκληρωτικά στην παιδαγωγική αποστολή του στη σχολή του St. Gallen, από το 950 περίπου ως το 1022, ανέδειξε και διαμόρφωσε σε μεγάλο ποσοστό την αρχαία πρώιμη γερμανική γλώσσα και λογοτεχνία. Μετέφρασε και «προίκισε» με σχόλια το έργο του Βοήθιου Παραμυθία της Φιλοσοφίας, τις παραφράσεις του ίδιου πάνω στα έργα του Αριστοτέλη, Categoriae και De interpretatione, το υστεροκλασικό σύγγραμμα του Μαρτιανού Καπέλλα De nuptiis Mercurii et Philologiae, και αποσπάσματα από τη Βίβλο. Η βαθιά του γνώση γύρω από τη γλώσσα απέφερε μεγάλο αριθμό νεολογισμών, εμπλουτίζοντας έτσι τη γερμανική γλώσσα. Το πόσο σημαντική ήταν η γλωσσική παρέμβαση του Notker αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι θεωρείται πως αντιπροσωπεύει τις απαρχές της επίσημης γερμανικής λογοτεχνίας ως προς τις επτά ελευθέριες τέχνες, όπως λ.χ. η ρητορική, που διδασκόταν με πρότυπο τον ίδιο τον Κικέρωνα (Βιβλ. IV, 175).

Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Όνομα/Προσωνυμία: Notker III Labeo Teutonicus (Νότκερ Γ΄ Λαμπέο ο Τευτονικός)
Ιδιότητα/Αξίωμα: Μοναχός
Τόπος δράσης: Άγιος Γάλλος
Χρόνος δράσης: 10ος-11ος αι.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Κικέρων, συγγραφέας & πολιτικός
Βιβλιοθήκες
Αββαείο του Αγίου Γάλλου
Εικόνες
Notker Labeo, ανάγλυφο από το Αββαείο του Αγίου Γάλλου.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων