Η υάλινη δέλτος με μικρογραφική παράσταση της Δέησης, ένα από τα σπουδαιότερα κειμήλια της Μονής Αγίου Παύλου.
Περιγραφή: Στο κέντρο βρίσκεται ο Χριστός ως Παντοκράτορας, που κρατάει στα αριστερό χέρι τη σφαίρα της γης. Εκατέρωθεν της κεντρικής μορφής βρίσκεται η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Στο πάνω μέρος της παράστασης εικονίζονται οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Στο πλαίσιο που περιβάλλει το κεντρικό τετράγωνο ανοίγονται μικρές κοιλότητες, όπου ήταν επικολλημένες οι εικόνες της αναπτυγμένης αδελφότητας των αποστόλων. Σήμερα παραμένουν μόνο πέντε.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 13ος-14ος αι.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου
Λέξεις κλειδιά: Χριστός
Θρόνος
Θεοτόκος
Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
Άγγελοι
Απόστολοι
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή Αγίου Παύλου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων