Ο Ευαγγελιστής Μάρκος σε περγαμηνό σλαβονικό Τετραευάγγελο που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ξενοφώντος.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1554
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ξενοφώντος
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός σλαβονικός κώδικας, Τετραευάγγελο (κώδ. χ. α., φ. 84β).
Λέξεις κλειδιά: Μάρκος
Ευαγγελιστής
Κώδικας
Τετραευάγγελο
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Επίπλωση
Αρχιτεκτονική
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Δ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1991, σ. 236, εικ. 407.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Ξενοφώντος
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων