Προμετωπίδα της έκδοσης Claude de Seyssel, "La Victoire du roy contre les Veniciens", Παρίσι, για τον Antoine Vérard, 1510.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Αναγέννηση[EN] Renaissance
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Victoire_du_Roy_contre_les_V%C3%A9niciens_-_BNF_V%C3%A9lins2776_fA1v_(auteur).jpeg
Αναφέρεται από: Βασιλική Βιβλιοθήκη του Μπλουά
Σημειώσεις: Χαρακτικό που απεικονίζει τον συγγραφέα της έκδοσης Claude de Seyssel στο γραφείο του. Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. (Imprimés, Rés Vélins 2776)
Άδεια χρήσης: CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:blois_1.jpg
Μέγεθος:271.52 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων