Προμετωπίδα της έκδοσης Claude de Seyssel, «La Victoire du roy contre les Veniciens», Antoine Vérard, Παρίσι, 1510.
Περιγραφή: Ξυλογραφία που απεικονίζει τον συγγραφέα της έκδοσης Claude de Seyssel στο γραφείο του.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τεχνική: Ξυλογραφία
Τίτλος έκδοσης: La Victoire du roy contre les Veniciens
Συγγραφέας έκδοσης: Claude de Seyssel
Εκδότης : Antoine Vérard
Τόπος έκδοσης: Παρίσι
Χρόνος έκδοσης: 1510
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Λέξεις κλειδιά: Claude de Seyssel
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Victoire_du_Roy_contre_les_V%C3%A9niciens_-_BNF_V%C3%A9lins2776_fA1v_(auteur).jpeg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: (Imprimés, Rés Vélins 2776).
Αναφέρεται από: Βασιλική Βιβλιοθήκη του Μπλουά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων