Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια», Βενετία, Άλδος Μανούτιος, 1498. Η μικρογραφημένη έκδοση, που ανήκε στη βιβλιοθήκη του Φραγκίσκου Α´, φέρει χειρόγραφες σημειώσεις του Κωνσταντίνου Παλαιοκάππα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Άλδος Μανούτιος
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό πολιτισμό, Από τον Πετράρχη στον Μιχαήλ Άγγελο, Τόμος V, Κότινος, Αθήνα, 2012, σελ.205.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Rés. *E.3.
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Βιβλιοθήκη του Φραγκίσκου Α´
Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων