Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια», Βενετία, Άλδος Μανούτιος, 1498. Η μικρογραφημένη έκδοση, που ανήκε στη βιβλιοθήκη του Φραγκίσκου Α´, φέρει χειρόγραφες σημειώσεις του Κωνσταντίνου Παλαιοκάππα (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Rés. *E.3).
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Φραγκίσκου Α´
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:frag_xeir.3.jpg
Μέγεθος:329.39 kB
Μορφότυπο:JPEG