Πορτρέτο του δούκα Humfrey.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Jacques Le Boucq
Χρόνος δημιουργίας: 16ος αι.
Τεχνική: Σχέδιο με μολύβι
Λέξεις κλειδιά: Duke Humfrey
Πορτρέτο
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, «Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, Από τον Πετράρχη έως τον Μιχαήλ Άγγελο», Αθήνα, Κότινος, 2012, σελ. 422.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων