Πορτραίτο του δούκα Humfrey, σχεδιασμένο από τον Jacques Le Boucq.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Αναγέννηση[EN] Renaissance
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, «Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, Από τον Πετράρχη έως τον Μιχαήλ Άγγελο», Κότινος ,Αθήνα ,2012,σελ.422.
Λέξεις κλειδιά: Duke Humfrey
Αναφέρεται από: Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Σημειώσεις: 16ος αι.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:humfrey.jpg
Μέγεθος:185.32 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων